Projekto aprašymas

 

 

 

 

 

 

 

Projektas vykdytas siekiant įgyti žinių ir patirties, kaip tikslingai pritraukti europinių fondų ir privačias lėšas bei organizuoti vietos žmogiškuosius išteklius gautų lėšų įsisavinimui ir efektyviam panaudojimui, visuotinės gerovės sukūrimui. 

Projekto tikslai:

  • Kelti organizacijos žmogiškųjų išteklių kompetenciją vykdyti švietėjišką suaugusiųjų veiklą, organizuoti seminarus ir mokymus suaugusiems, siekiant paruošti juos darbo rinkai ir ugdant verslumą;
  • Pagilinti žinias planuojant informacijos sklaidą internete;
  • Įgyti Europos projektų planavimo, vadybos, vertinimo ir sklaidos, įgūdžių, siekiant pagerinti jų kokybę.
  • Sustiprinti formaliojo mokymo, neformaliojo švietimo, profesinio mokymo, užimtumo ir verslumo tarpusavio sąveiką.
  • Paskatinti organizacijos narius aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje ir ugdyti Europos pilietiškumo ir tapatybės jausmą;
  • Padidinti organizacijos pajėgumą, patrauklumą, kompetentingumą ir tarptautiškumą.

Download
Nuotraukos ir mobilumu aprasymai.pdf
Adobe Acrobat Document 1.7 MB